Harman 💞 Harleen

Jashan 💞 Pinder

Mehtab 💞 Parvjot

Kiran 💞 Baltej

Deep 💞 Harman

Aaron 💞 Kayia

Natasha 💞 Raymond

Jassie 💞 Robin

Kiran 💞 Suraj

Balpreet 💞 Aman

Snowy 💞 Jay

Mehak 💞 Deep

Manjinder 💞 Jag

Mona 💞 Manbir

Kamal 💞 Gursimran

Kalice 💞 Karan

Shaleeni 💞 Vikram

Simran 💞 Danny

Ruby 💞 Parm