Kim 💞 Nick

Harjot 💞 Maggie

Baltej 💞 Kiran

Pritpal 💞 Puneet

Sukhraj 💞 Carolina

Michael 💞 Kerry

Amitoj 💞 Gurleen

Parvjot 💞 Mehtab

Harjit 💞 Brianna

Deep 💞 Raju

Ricky 💞 Brinder

Simran 💞 Shawn

Aaron 💞 Manisha

Manveer 💞 Harleen

Robin 💞 Lucas

Gursimran 💞 Arjinder

Simran 💞 Kakhvir

Kiran 💞 Kam

Harleen 💞 Dilraj

Balpreet 💞 Aman

Charanjit 💞 Talia

Natasha 💞 Raymond

Snoey 💞 Jay

Ruby 💞 Parm

Tj 💞 Neha

Kamal 💞 Gursimran

Jaspreet 💞 Paramjit

Mona 💞 Manbir

Aman 💞 Raman

Vikram 💞 Shaleeni

Simpy 💞 Jas

Karan 💞 Kelcie

Jagdip 💞 Inder

Mansa 💞 Gurminder

Jassi 💞 Dev

Baljit 💞 Navraj

Harpreet 💞 Navjot

Kiran 💞 Suraj

Bob 💞 Harp

Karnvir 💞 Albel